Przedstawiamy ekspertyzy przygotowane w ramach działalności naukowej Instytutu. Wszystkie ekspertyzy udostępniane są na licencji otwartej Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0. Możesz m.in. cytować ekspertyzy w swoim opracowaniu z powołaniem źródła.

Populistyczna nowelizacja prawa karnego. Ustawa z 7.07.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 762)

Data publikacji: 19 lipca 2022

Czytaj więcej

Dopuszczalność nabycia i używania w ramach kontroli operacyjnej określonego typu programów komputerowych (casus Pegasusa)

Data publikacji: 15 lutego 2022

Czytaj więcej

Przesłanki zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego (art. 130 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych)

Data publikacji: 9 listopada 2021

Czytaj więcej

Oświadczenie z 15.07.2020 w sprawie prewencyjnej kontroli nowelizacji prawa karnego z 13.06.2019 i odmowy jej podpisania przez Prezydenta RP

Data publikacji: 15 lipca 2020

Czytaj więcej

Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 12 posiedzeniu ustawy z 4.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk senacki nr 142)

Data publikacji: 15 czerwca 2020

Czytaj więcej

Opinia w sprawie przekazywania spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r.

Data publikacji: 23 kwietnia 2020

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie uchwalonych w Sejmie dnia 28 marca 2020 r. ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Data publikacji: 28 marca 2020

Czytaj więcej

Weryfikacja niezależności sądu. Podstawowe kryteria dotyczące sądów powszechnych i wojskowych

Data publikacji: 5 marca 2020

Czytaj więcej

Analiza debaty publicznej o uchwale Sądu Najwyższego – Analiza prawna informacji i wypowiedzi pojawiających się w przestrzeni publicznej na temat uchwały Sądu Najwyższego z 23 stycznia 2020 r., sygn. BSA I-4110-1/20

Data publikacji: 28 stycznia 2020

Czytaj więcej

Oświadczenie z dnia 16 czerwca 2019 r. wraz z analizą komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 15 czerwca 2019 r.: „Ministerstwo Sprawiedliwości pozywa profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego za kłamstwo”

Data publikacji: 16 czerwca 2019

Czytaj więcej

Oświadczenie z dnia 15 czerwca 2019 r. w sprawie komunikatu zamieszczonego na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości dnia 15 czerwca 2019 r.: „Ministerstwo Sprawiedliwości pozywa profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego za kłamstwo”

Data publikacji: 15 czerwca 2019

Czytaj więcej

Opinia do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Data publikacji: 9 czerwca 2019

Czytaj więcej

Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 1184

Data publikacji: 20 maja 2019

Czytaj więcej

Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy (wersja z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Data publikacji: 28 stycznia 2019

Czytaj więcej

Opinia dot. dopuszczalności stosowania przepisów ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów do broni złożonej do depozytu na podstawie ustawy o broni i amunicji

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Czytaj więcej

Opinia do projektu ustawy o jawności życia publicznego (wersja z dnia 23 października 2017 r.)

Data publikacji: 3 listopada 2017

Czytaj więcej

Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1231, Sejm VIII kadencji

Data publikacji: 9 lutego 2017

Czytaj więcej

Opinia w sprawie odpowiedzialności karnej uczestnika programu bug bounty (na gruncie polskiego Kodeksu karnego)

Data publikacji: 9 grudnia 2016

Czytaj więcej

Opinia do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, druk nr 846, Sejm VIII kadencji

Data publikacji: 8 listopada 2016

Czytaj więcej