Opinia do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.

Data publikacji: 9 czerwca 2019

Autorzy: dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, dr Wojciech Górowski, dr Mikołaj Iwański, dr Mikołaj Małecki, dr Witold Zontek, dr Szymon Tarapata, dr hab. prof. UJ Włodzimierz Wróbel

Opiniowana ustawa z dnia 16 maja 2019 r. oraz uchwała Senatu z dnia 24 maja 2019 r.

Pobierz PDF