prof. dr hab. Andrzej Zoll

Wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor kilkuset publikacji poświęconych zasadom odpowiedzialności karnej i konstytucyjnym aspektom prawa karnego.

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1989-1997), prezes Trybunału Konstytucyjnego (1993-1997), Rzecznik Praw Obywatelskich (2000-2006), przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej (1991-1993), przewodniczący Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1998-2000). Współtwórca polskiego Kodeksu karnego z 1997 r., zaangażowany w obronę wartości państwa prawa.

Jest jednym z fundatorów Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego.

Czytaj więcej

prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

Kierownik Katedry Prawa Karnego oraz Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej, były zastępca Przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego przy Ministrze Sprawiedliwości, ekspert komisji sejmowych i senackich. Był stypendystą Fundacji Humboldta.

Autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego, procedury karnej, prawa konstytucyjnego oraz teorii prawa karnego. Współautor krakowskich komentarzy do Kodeksu karnego oraz Systemu Prawa Karnego.

Jest jednym z fundatorów Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego.

Czytaj więcej