Wydawca z wartościami

Marka KIPK PRESS to niezależne wydawnictwo naukowe specjalizujące się w wydawaniu książek prawniczych o tematyce karnistycznej. Figurujemy w wykazie wydawców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Ministra Edukacji i Nauki na poziomie I z liczbą 100 punktów za publikację.

Zespół z pasją

Książki Karnistyczne KIPK tworzą pasjonaci ze znaczącym dorobkiem naukowym, publikujący w prestiżowych, międzynarodowych wydawnictwach i czasopismach, którzy wiedzą, jak powinna wyglądać dobra i pięknie wydana książka prawnicza. Pracami wydawnictwa kieruje Mikołaj Małecki, dr hab. na Uniwersytecie Jagiellońskim. W czasie studiów prawniczych wspólnie z przyjaciółmi założył, redagował i składał czasopismo filozoficzne, prywatnie jest kolekcjonerem starych polskich wydań książek Agaty Christie.

Znaczące badania naukowe

Książki publikowane w KIPK PRESS są rezultatem badań naukowych realizowanych między innymi w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki.

Doświadczeni autorzy

Wśród autorów i redaktorów naszych książek są profesorowie, doktorzy habilitowani i doktorzy zajmujący się prawem karnym materialnym i procesowym, a także teoretycy prawa i eksperci-praktycy wymiaru sprawiedliwości. Publikowane przez nas książki były podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz procedury o nadanie tytułu profesora belwederskiego, a także są efektem obronionych doktoratów.

Uznanie praktyków

W dorobku KIPK PRESS znajdują się opracowania, które zyskały uznanie prawniczego środowiska naukowego. Wydaliśmy książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w konkursie Przeglądu Sądowego i wydawnictwa Wolters Kluwer w 2016 r. (Mikołaj Iwański, Odpowiedzialność karna za przestępstwa korupcyjne).

Kształtowanie wymiaru sprawiedliwości

Obszerne opracowanie „Nowelizacja prawa karnego 2015. Komentarz” pod red. prof. dra hab. Włodzimierza Wróbla, wydane w 2015 r. jest szeroko cytowane w orzecznictwie i wpływa na praktykę stosowania prawa w Polsce.

Otwarty dostęp

Propagujemy ideę otwartego dostępu do wyników badań naukowych, publikując – jako jedno z nielicznych wydawnictw Książek Karnistycznych w Polsce – niektóre monografie w otwartym dostępie do pełnej wersji na naszej stronie internetowej. W tym samym kierunku podąża polityka otwartego dostępu do publikacji przyjęta przez Narodowe Centrum Nauki.

Upowszechnianie badań

Wierzymy, że wartościowe teksty nie powinny być pisane „do szuflady”, a publikacje naukowe nie powinny starzeć się na półkach bibliotecznych. Dlatego intensywnie upowszechniamy wyniki badań w formie artykułów popularnonaukowych, wywiadów z autorami, filmów video, projektów edukacyjnych, a także na blogach prowadzonych przez osoby związane z KIPK.

Międzynarodowe recenzje

Nasze książki recenzowali m.in. prof. dr. Joseph L. Hoffmann (Indiana University Bloomington w Stanach Zjednoczonych), prof. dr. Kurt Schmoller (University of Salzburg w Austrii) oraz prof. dr hab. Piotr Hofmański, prezes Międzynarodowego Trybunału Karnego. W przypadku książek wydawanych w języku obcym, recenzje wydawnicze opracowują doświadczeni naukowcy zajmujący się prawem danego państwa.

Jakość wydawnicza

Charakterystyczne okładki, papier dostosowany do specyfiki publikacji (pogrubiony, biały lub kremowy), optymalne czcionki i rozmieszczenie tekstu ułatwiające lekturę – to czynniki wpływające na jakości naszych publikacji. Każda książka wydana przez KIPK PRESS dedykowana jest do specjalnej serii wydawniczej, które można kompletować w firmowej lub domowej biblioteczce.

Procedury doskonałości naukowej

Podejmujemy decyzję o przyjęciu utworu do publikacji po kompleksowej analizie pracy, biorąc pod uwagę zawartość merytoryczną utworu, profil wydawniczy KIPK PRESS oraz sposób prezentacji tematu, w związku z przyjętymi zasadami upowszechniania wyników badań naukowych. W przypadku publikacji naukowych przyjmujemy do publikacji wyłącznie oryginalne opracowania, które wnoszą istotny wkład w rozwój danej gałęzi prawa, opracowanie z zachowaniem najwyższych standardów rzetelności naukowej, po obowiązkowej recenzji specjalistów w danej dziedzinie wiedzy.

Standardy etyczne

Stosujemy standardy etyczne wiążące autorów, redaktorów i recenzentów zgodne z COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors.

Pro publico bono

Kupując książki wydane w KIPK PRESS wspierasz projekty edukacyjne i popularyzatorskie realizowane przez KIPK w ramach działalności statutowej.