Opinia do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1231, Sejm VIII kadencji

Data publikacji: 9 lutego 2017

Opiniowany projekt ustawy (druk nr 1231, Sejm VIII kadencji)

Pismo PDF Opinia PDF