Opinia do przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, druk nr 846, Sejm VIII kadencji

Data publikacji: 8 listopada 2016

Opiniowany projekt ustawy (druk nr 846, Sejm VIII kadencji)

Pobierz pismo przewodnie PDF Pobierz ekspertyzę PDF