Opinia dot. dopuszczalności stosowania przepisów ustawy o likwidacji niepodjętych depozytów do broni złożonej do depozytu na podstawie ustawy o broni i amunicji

Data publikacji: 18 czerwca 2018

Podmiot zlecający: Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Pobierz PDF