Stanowisko w sprawie uchwalonych w Sejmie dnia 28 marca 2020 r. ustaw o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Data publikacji: 28 marca 2020

Autorzy stanowiska: dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, dr Wojciech Górowski, dr Mikołaj Małecki, dr Kamil Mamak, dr Szymon Tarapata, dr Dominik Zając, dr Witold Zontek, prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

Pobierz PDF