Historia Krakowskich Forów Karnistycznych sięga 2011 r. Na Uniwersytecie Jagiellońskim odbyło się wówczas 1 Krakowskie Forum Karnistyczne, które zgromadziło kilkuset praktyków i akademików dyskutujących o prawie karnym.

Ideą Krakowskich Forów Karnistycznych jest debata nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami prawa karnego materialnego i procedury karnej, łącząca sędziów, adwokatów, prokuratorów i przedstawicieli świata nauki.

Jesteśmy dumni, że od początku istnienia naszego Instytutu współorganizujemy Krakowskie Fora Karnistyczne, a przez to pobudzamy szeroką dyskusję o tworzeniu, interpretowaniu i stosowaniu prawa w Polsce. Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Forum!

6 Krakowskie Forum Karnistyczne

Kliknij, aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi 6 Krakowskiego Forum Karnistycznego