Karnoprawne znaczenie woli dzierżyciela dobra prawnego

Michał Derek
Kraków 2021

Kiedy chcącemu naprawdę nie dzieje się krzywda?

Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów

Mikołaj Małecki
Kraków 2021 – Wydanie II

Po przeczytaniu tej książki zastanowisz się dwa razy, zanim przypiszesz komuś winę.

Rewolucja cyfrowa a prawo karne

Kamil Mamak
Kraków 2019

Jak interpretować stabilne przepisy w szybko zmieniającym się świecie?