Tymczasowe aresztowanie. Standardy, które nie przyjęły się w Polsce. Dlaczego jest źle? Jak powinno być?

Zuzanna Ganczewska, Wojciech Górowski, Piotr Kładoczny, Piotr Kubaszewski, Mikołaj Małecki, Bartosz Wiercziński, Mikołaj Słomka, Szymon Tarapata, Dominik Zając
Kraków 2024

Kompleksowa diagnoza patologii tymczasowego aresztowania.

Niezmieniony Kodeks karny

Mikołaj Małecki
Kraków 2023

Czy nowelizacja prawa karnego z 7 lipca 2022 na pewno weszła w życie?

Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa

Adam Behan
Kraków 2022

Kompleksowe wyjaśnienie informatycznego i prawnokarnego statusu walut wirtualnych.

Karnoprawne znaczenie woli dzierżyciela dobra prawnego

Michał Derek
Kraków 2021

Kiedy chcącemu naprawdę nie dzieje się krzywda?

Środki zabezpieczające. Ujęcie systemowe

redakcja: Agnieszka Barczak-Oplustil, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Andrzej Zoll
Kraków 2021
OTWARTY DOSTĘP / OPEN ACCESS

Ponad 800 stron wiedzy o prawnych aspektach środków zabezpieczających.

Teoretyczne i dogmatyczne podstawy odpowiedzialności karnej za usiłowanie

Michał Wantoła
Kraków 2021

Znane przepisy o usiłowaniu w nowej interpretacji, skłaniającej do weryfikacji praktyki stosowania prawa.

Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów

Mikołaj Małecki
Kraków 2021 – Wydanie II

Po przeczytaniu tej książki zastanowisz się dwa razy, zanim przypiszesz komuś winę.

Rewolucja cyfrowa a prawo karne

Kamil Mamak
Kraków 2019

Jak interpretować stabilne przepisy w szybko zmieniającym się świecie?

Zarządzanie konfliktem

Piotr Kardas
Kraków 2019

Jak efektywnie zarządzać konfliktem między sprawcą przestępstwa a pokrzywdzonym?

Czytaj więcej