Niezmieniony Kodeks karny

Mikołaj Małecki
Kraków 2023

Czy nowelizacja prawa karnego z 7 lipca 2022 na pewno weszła w życie?

Waluty wirtualne jako przedmiot przestępstwa

Adam Behan
Kraków 2022

Kompleksowe wyjaśnienie informatycznego i prawnokarnego statusu walut wirtualnych.

Karnoprawne znaczenie woli dzierżyciela dobra prawnego

Michał Derek
Kraków 2021

Kiedy chcącemu naprawdę nie dzieje się krzywda?

Środki zabezpieczające. Ujęcie systemowe

redakcja: Agnieszka Barczak-Oplustil, Małgorzata Pyrcak-Górowska, Andrzej Zoll
Kraków 2021
OTWARTY DOSTĘP / OPEN ACCESS

Ponad 800 stron wiedzy o prawnych aspektach środków zabezpieczających.

Teoretyczne i dogmatyczne podstawy odpowiedzialności karnej za usiłowanie

Michał Wantoła
Kraków 2021

Znane przepisy o usiłowaniu w nowej interpretacji, skłaniającej do weryfikacji praktyki stosowania prawa.

Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów

Mikołaj Małecki
Kraków 2021 – Wydanie II

Po przeczytaniu tej książki zastanowisz się dwa razy, zanim przypiszesz komuś winę.

Rewolucja cyfrowa a prawo karne

Kamil Mamak
Kraków 2019

Jak interpretować stabilne przepisy w szybko zmieniającym się świecie?

Zarządzanie konfliktem

Piotr Kardas
Kraków 2019

Jak efektywnie zarządzać konfliktem między sprawcą przestępstwa a pokrzywdzonym?

Zasady intertemporalne w prawie karnym procesowym

Włodzimierz Wróbel
Kraków 2017

Autorskie opracowanie skomplikowanych zasad intertemporalnych na gruncie przepisów procedury karnej.

Czytaj więcej