Przepadek pojazdu. Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wykaz prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, poz. UD34

Data publikacji: 10 maja 2024

Autor ekspertyzy: dr hab. Mikołaj Małecki (Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego)

Konsultacja: eksperci KIPK

Ekspertyza dotycząca nowelizacji przepisów o przepadku pojazdów, sporządzona w odpowiedzi na pismo z dnia 15 kwietnia 2024 r., DLPK-I.400.2.2024 w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wpisanego do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod pozycją UD34 (konsultacje publiczne).

W ekspertyzie pozytywnie oceniono zniesienie obligatoryjności orzekania przepadku pojazdów, wskazując jednocześnie na konieczne zmiany w przesłankach stosowania omawianego środka.

Pobierz pełną ekspertyzę