Wydaj Książkę Karnistyczną w KIPK Press

Przyjmujemy do publikacji opracowania monograficzne, krótsze formy dedykowane do serii Miniatury, komentarze i materiały dydaktyczne dotyczące polskiego i zagranicznego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego oraz kryminologii, a także teorii i filozofii prawa karnego oraz prace interdyscyplinarne z pogranicza prawa karnego i nauk humanistycznych i społecznych.

Procedura naboru tekstów, wymogi redakcyjne i proces recenzyjny opisujemy w załączonych plikach. Przed podjęciem decyzji o zgłoszeniu tekstu do publikacji prosimy o dokładne zapoznanie się z warunkami publikacji. Przed wydaniem utworu, podpisujemy z autorami umowę o przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu.

Zapraszamy również do publikowania na łamach naszych czasopism naukowych: Przeglądu Konstytucyjnego oraz Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych.

Przygotowanie tekstu

Wytyczne dla autorów

Kwestionariusz informacji okładkowych

Zgłoszenie tekstu

Procedura zgłaszania tekstu

Formularz zgłoszeniowy

Recenzowanie

Procedura recenzji

Formularz recenzji

Standardy

Standardy etyczne (język polski)

Standardy etyczne (język angielski)

Otwarty dostęp

Propagujemy politykę otwartego dostępu do publikacji będących efektem realizacji projektów badawczych Narodowego Centrum Nauki. Możliwe jest wydanie w KIPK Press publikacji w otwartym dostępie. Zgodnie ze standardami najbardziej znanych wydawnictw międzynarodowych ujętych w wykazie wydawców Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dodatkowy koszt opublikowania utworu w otwartym dostępie uwzględniany jest w kalkulacji wydawniczej oraz może zostać uwzględniony w kosztorysie grantu realizowanego w ramach projektów Narodowego Centrum Nauki.

Polityka otwartej nauki NCN