Opinia do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy (wersja z dnia 21 grudnia 2018 r.)

Data publikacji: 28 stycznia 2019

Opiniowany projekt ustawy (rządowy proces legislacyjny)

Pobierz PDF