Uchwała o powołaniu zarządu Fundacji
Sprawozdanie za 2023 r. dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sprawozdanie za 2022 r. dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sprawozdanie za 2021 r. dla Ministra Edukacji i Nauki
Sprawozdanie za 2020 r. dla Ministra Edukacji i Nauki
Sprawozdanie za 2019 r. dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sprawozdanie za 2018 r. dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sprawozdanie za 2017 r. dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sprawozdanie za 2016 r. dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Sprawozdanie za 2015 r. dla Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego