Opinia w sprawie przekazywania spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r.

Data publikacji: 23 kwietnia 2020

Autorzy opinii: dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, dr Wojciech Górowski, dr Mikołaj Małecki, dr Kamil Mamak, dr Małgorzata Pyrcak-Górowska, prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski, dr Szymon Tarapata, dr Witold Zontek
Konsultacja: prof. ALK dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. dr. hab. Krzysztof Skotnicki, UŁ

Opinia PDF Streszczenie opinii/tezy PDF