Opinia do projektu ustawy o jawności życia publicznego (wersja z dnia 23 października 2017 r.)

Data publikacji: 3 listopada 2017

Opinia została przygotowana w związku z konsultacjami publicznymi do ustawy o jawności życia publicznego, zarządzonymi pismem Ministra – Koordynatora Służb Specjalnych z dnia 25.10.2017 r., znak DPN.WP.10.185.2017.BS

Pobierz PDF