CEO KIPK Press

dr hab. Mikołaj Małecki

Recenzenci

prof. dr. Joseph L. Hoffmann, Indiana University Bloomington, Stany Zjednoczone

prof. dr. Kurt Schmoller, University of Salzburg, Austria

hab. Piotr Hofmański, sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego

prof. dr hab. Andrzej Zoll, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Piotr Kardas, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Jarosław Majewski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiegoprof. dr hab. Hanna Magdalena Paluszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski

prof. dr hab. Andrzej Sakowicz, Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski

prof. dr hab. Paweł Wiliński, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Robert Zawłocki, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. dr hab. Bartosz Brożek, Uniwersytet Jagielloński

prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel, Uniwersytet Jagielloński

prof. UEK dr hab. Barbara Nita-Światłowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. UŚ dr hab. Radosław Koper, Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. UŁ dr hab. Radosław Olszewski, Uniwersytet Łódzki

prof. UJ dr hab. Janusz Raglewski, Uniwersytet Jagielloński

prof. UG dr hab. Krzysztof Woźniewski, Uniwersytet Gdański

prof. KPSW dr hab. Igor Zgoliński, Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

dr hab. Szymon Tarapata, Uniwersytet Jagielloński

Wojciech Hermeliński, sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Czytaj więcej

Redaktorzy prowadzący

dr hab. Mikołaj Małecki

dr Kamil Mamak

Redaktorzy językowi

Zespół Wydawnictwa Kasper

Zespół Przygotowalni

Marek Sławiński

Wcześniej również: Zofia Smęda, Zofia Sajdek, Grzegorz Małyniuk

Sklep i logistyka

Mikołaj Słomka

Współpraca artystyczna

dr Bartosz Mamak

Informatyka

dr Adam Behan

Fotosy

Piotr Malec