Krakowski Instytut Prawa Karnego to ustanowiona w 2014 roku Fundacja na rzecz rozwoju nauki prawa karnego i popularyzacji wiedzy o prawie.

Celem naszej Fundacji jest troska o wysokie standardy tworzenia i stosowania prawa w Rzeczypospolitej Polskiej, a także rozwój nauki prawa karnego w ramach standardów doskonałości naukowej.

Publikowanie wyników badań o najwyższej wartości naukowej to idea przyświecająca wydawanym przez nas czasopismom i książkom.

Misją Fundacji jest również popularyzacja wiedzy o prawie, a przez to podnoszenie świadomości i kultury prawnej społeczeństwa w XXI wieku.

Nie mniej istotna jest integracja środowiska naukowego, gdyż nauka nie może istnieć bez dialogu.

Wspieranie procesu dydaktycznego i edukacji prawnej to kolejne zadania, jakie stawiamy przed sobą w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego.

Nasze idee