dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil

Doktor habilitowana nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2017 (w ostatnich latach na stanowisku głównego specjalisty ds. orzecznictwa), współautorka Systemu Prawa Medycznego, krakowskich komentarzy do Kodeksu karnego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i prawa medycznego.

dr hab. Mikołaj Małecki

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, CEO KIPK Press. Autor kilkuset opracowań poświęconych prawu karnemu, w tym książek: Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna (2016), Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów (2019), Restrykcje stanu epidemii (2020). Publikował m.in. w Cambridge University Press i najlepszych czasopismach prawniczych w Polsce.

Popularyzator wiedzy o prawie, autor bloga i portalu Dogmaty Karnisty zrzeszającego społeczność ponad 62.000 osób na Facebooku.

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasie studiów prawniczych (2009). Uhonorowany stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2019-2022). Jeden z najbardziej wpływowych prawników w Polsce w kolejnych rankingach Dziennika Gazety Prawnej. Finalista konkursu Popularyzator nauki 2019, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce we współpracy w Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wielokrotnie wyróżniany przez Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej i pracę organizacyjną. Posiada również wykształcenie filozoficzne.

Czytaj więcej

dr hab. Szymon Tarapata

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat, autor książek Dobro prawne w strukturze przestępstwa. Analiza teoretyczna i dogmatyczna (2016), Przypisanie sprawstwa skutku w sensie dynamicznym w polskim prawie karnym (2019).

Ekspert z zakresu prawa karnego materialnego i wykonawczego.

dr Adam Behan

Doktor nauk prawnych, pracownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista w zakresie informatyki i przestępczości komputerowej, prowadzący zajęcia na studiach podyplomowych poświęconych nowym technologiom na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Publikował m.in. w Palestrze i Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych.

dr Michał Derek

Doktor nauk prawnych, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzący zajęcia z prawa karnego i prawa medycznego, asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, wykonawca grantów badawczych Narodowego Centrum Nauki.

Jego zainteresowania naukowe obejmują aksjologiczne i konstytucyjne podstawy prawa karnego, zasady odpowiedzialności karnej i filozofię polityki.

dr Jacek Duda

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego, Instytucie Prawa w Kolegium Ekonomii Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym obronił doktorat o szkodzie w prawie karnym.

W 2013 ukończył aplikację ogólną w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

dr Wojciech Górowski

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Studenckiej Poradni Prawnej UJ, adwokat, współautor krakowskich komentarzy do kodeksu karnego.

dr Kamil Mamak

Doktor nauk prawnych oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego.

Autor książek Prawo karne przyszłości (2017), Rewolucja cyfrowa a prawo karne (2019), Filozofia karania na nowo (2021).

Naukowo zajmuje się wpływem nowych technologii na człowieka i prawo karne. Prowadzi blog criminalfuture.com. Współtworzy projekt Karny Jeż. Uhonorowany stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców (2022-2025).

Czytaj więcej

dr Małgorzata Pyrcak-Górowska

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Medycznego i Bioetyki (Katedrze Prawa Karnego) na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat.

Autorka monografii dotyczącej detencji psychiatrycznej, komentarzy i artykułów dotyczących środków zabezpieczających, wygłaszała referaty na licznych konferencjach dotyczące środków zabezpieczających, z tej problematyki prowadziła również wykłady na studiach podyplomowych na UJ oraz szkolenia.

dr Dominik Zając

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokat. Prowadził badania m.in. na Uniwersytecie w Menchesterze oraz w Instytucie Maxa Plancka Zagranicznego i Międzynarodowego Prawa Karnego we Fryburgu Bryzgowijskim.

W latach 2014–2017 realizował grant Narodowego Centrum Nauki, dotyczący odpowiedzialności karnej za przestępstwa popełniane za granicą.

dr Witold Zontek

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, asystent sędziego w Izbie Karnej Sądu Najwyższego, kierownik i wykonawca grantów Narodowego Centrum Nauki, współautor opracowania Criminal Code-Kodeks Karny. Przepisy dwujęzyczne (2014) oraz monografii Modele wyłączania odpowiedzialności karnej (2017).

Współpracuje z Uniwersytetem w Luksemburgu (Faculté de Droit, d’Economie et de Finance), Uniwersytetem w Limerick (Centre for Crime, Justice and Victim Studies School of Law), Uniwersytetem Mediolańskim (Dipartimento di Scienze Giuridiche „Cesare Beccaria”), Uniwersytetem w Utrechcie (Willem Pompe Institute for Criminal Law and Criminology ) oraz Uniwersytetem Stanowym Indiana (Maurer School of Law).

Czytaj więcej

Marek Sławiński

Absolwent studiów prawniczych i studiów filozoficznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Publikował m.in. w Cambridge University Press, Palestrze, Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych.

Mikołaj Słomka

Specjalista ds. przeciwdziałania ryzykom korupcyjnym w międzynarodowym banku, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor opracowań z zakresu prawa karnego, m.in. artykułu Media społecznościowe jako miejsce publiczne.