Tymczasowe aresztowanie – projekt ustawy nowelizującej

Data publikacji: 8 kwietnia 2024

Autorzy:

Piotr Kładoczny dr
Piotr Kubaszewski mgr
Mikołaj Małecki dr hab.
Mikołaj Słomka mgr
Szymon Tarapata dr hab.
Robert Zawłocki prof. dr hab.

Celem projektowanej nowelizacji jest reforma środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Obowiązujący stan prawny i wynikająca z niego praktyka sądowa wymagają pilnego dostosowania do standardów wyznaczanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej oraz wiążące akty prawa międzynarodowego, w tym Europejską Konwencję Praw Człowieka.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas projektem ustawy nowelizującej przepisy o tymczasowym aresztowaniu wraz z uzasadnieniem legislacyjnym.

Wydawca: Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja
Kraków 2024
ISBN 978-83-969795-4-4

 

Pobierz projekt ustawy