Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

Kwartalnik
Premiera w 1997
Punkty: 40
ISSN: 1506-1817

Przegląd Konstytucyjny

Kwartalnik
Premiera w 2017
Punkty: 70
ISSN: 2544-2031
Współwydawany przez KIPK do 2021

Karne24.com

Czasopismo internetowe
Premiera w 2017
ISSN: 2544-9052

Konstytucyjny.pl

Czasopismo internetowe
Premiera w 2017
ISSN: 2544-9060