dr hab. Mikołaj Małecki

Doktor habilitowany nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, CEO KIPK Press. Autor kilkuset opracowań poświęconych prawu karnemu, w tym książek: Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna (2016 – wyróżnionej w plebiscycie na książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości), Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów (2019), Restrykcje stanu epidemii (2020).

Popularyzator wiedzy o prawie, autor bloga i portalu Dogmaty Karnisty zrzeszającego społeczność ponad 59.000 osób na Facebooku.

Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w czasie studiów prawniczych (2009). Uhonorowany stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2019-2022). Jeden z najbardziej wpływowych prawników w Polsce w rankingach Dziennika Gazety Prawnej (2019 i 2020). Finalista konkursu Popularyzator nauki 2019, organizowanego przez serwis Nauka w Polsce we współpracy w Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wielokrotnie wyróżniany przez Rektora UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej i pracę organizacyjną.

Czytaj więcej

dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil

Doktor habilitowana nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, pracownik Biura Trybunału Konstytucyjnego w latach 1998-2017 (w ostatnich latach na stanowisku głównego specjalisty ds. orzecznictwa), współautorka Systemu Prawa Medycznego, krakowskich komentarzy do Kodeksu karnego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa karnego, prawa konstytucyjnego i prawa medycznego.

dr Kamil Mamak

Doktor nauk prawnych oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, asystent w Katedrze Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu w Krakowskim Instytucie Prawa Karnego.

Autor książek Prawo karne przyszłości (2017), Rewolucja cyfrowa a prawo karne (2019), Filozofia karania na nowo (2021).

Naukowo zajmuje się wpływem nowych technologii na człowieka i prawo karne. Prowadzi blog criminalfuture.com. Współtworzy projekt Karny Jeż.

Czytaj więcej