Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 1184

Data publikacji: 20 maja 2019

Autorzy: dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, dr Wojciech Górowski, dr Mikołaj Iwański, dr Mikołaj Małecki, dr Witold Zontek, dr Szymon Tarapata, dr hab. prof. UJ Włodzimierz Wróbel, mgr Jacek Duda

Opiniowana ustawa z dnia 16 maja 2019 r.

Pobierz PDF