Akt notarialny

Krakowski Instytut Prawa Karnego został ustanowiony aktem notarialnym, podpisanym 1 grudnia 2014 r. w Krakowie

Rejestracja

Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 21 stycznia 2015 r.

Reprezentacja

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa i przyjmuje Prezes albo dwóch członków Zarządu działających łącznie

Nadzór

Organem sprawującym nadzór nad Fundacją jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent Miasta Krakowa

Rachunek bankowy

Alior Bank 38 2490 0005 0000 4530 5514 8651

Adres urzędowy

ul. Tatarska 9/26
30-103 Kraków
Polska

NIP

6751513140

REGON

360590971

KRS

0000539746