Karnoprawne znaczenie woli dzierżyciela dobra prawnego

Michał Derek
Kraków 2021

Kiedy chcącemu naprawdę nie dzieje się krzywda?

Monografia jest pierwszym w polskiej literaturze opracowaniem poświęconym woli dzierżyciela dobra prawnego i jej znaczeniu dla odpowiedzialności karnej jednostki, osadzonym w kontekście filozofii polityki i podstawowych modeli etycznych znanych europejskich tradycji prawa karnego.

Autor odpowiada między innymi na pytania, jak daleko sięgają granice wolności decydowania o sobie przez człowieka, czy państwo ma prawo chronić obywatela przed samym sobą oraz kiedy przebaczenie udzielone sprawcy przez pokrzywdzonego uzasadnia odstąpienie od ukarania go za wyrządzone zło. Wskazuje również jak pogodzić karalność eutanazji z brakiem obowiązku leczenia się przez pacjenta, a także czy w przypadku obowiązkowych szczepień zawsze można zasłonić się argumentem, że podmiot ma prawo decydowania o własnym zdrowiu.

Wprawne oko łatwo dostrzeże, że analiza, którą prezentuje autor – zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym – nawiązuje do najlepszych wzorów Krakowskiej Szkoły Prawa Karnego.

prof. dr hab. Jarosław Majewski

Przeczytaj fragment