Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów

Mikołaj Małecki
Kraków 2021 – Wydanie II

Po przeczytaniu tej książki zastanowisz się dwa razy, zanim przypiszesz komuś winę.

Monografia jest pierwszym w polskiej literaturze karnistycznej opracowaniem przedstawiającym zagadnienie przypisania winy na tle filozoficznej koncepcji światów możliwych i struktury przestępstwa ujmowanej w kategoriach czynności konwencjonalnych.

Na gruncie założeń modelowych związanych z fenomenem zaktualizowanej zarzucalności autor charakteryzuje ekosystem ekskulpantów drugiego stopnia, wpływających na możliwość przypisania sprawcy winy. Omawia przepisy Kodeksu karnego wysławiające zasadę nullum crimen sine culpa imputatione, a także aplikuje ustalenia teoretyczne na gruncie regulacji polskiego prawa karnego.

Praca zainteresuje naukowców zajmujących się dogmatyką i teorią prawa, praktyków wymiaru sprawiedliwości oraz studentów, dostarczając argumentów w dyskusji o interpretacji i stosowaniu obowiązujących przepisów.

Przypisanie winy. Podstawy teorii ekskulpantów stała się podstawą nadania autorowi stopnia naukowego doktora habilitowanego na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Niezwykle rzadko zdarza się, by prace karnistyczne przykuwały uwagę czytelnika w sposób prowadzący do pominięcia innych powinności po to, by stworzyć sobie możliwość kontynuowania lektury. Książkę napisano w sposób zwarty, znakomitą polszczyzną, z wartko prowadzoną narracją. Skondensowaną co do zawartości treściowej, intrygująco skomponowaną strukturalnie. Skrojoną na miarę współczesnego czytelnika.

prof. dr hab. Piotr Kardas

Przeczytaj fragment