Konstytucyjny.pl

Data publikacji: 4 lipca 2021

Czasopismo internetowe
Premiera w 2017
ISSN: 2544-9060
Wydawca: KIPK

Przejdź na stronę czasopisma.

 

Rozmawiajmy o Konstytucji

Portal konstytucyjny.pl to forum wymiany poglądów dotyczących szeroko rozumianego konstytucjonalizmu. Ukazują się w nim teksty poruszające aktualne zagadnienia filozofii i teorii prawa, prawa konstytucyjnego, innych gałęzi prawa. Komentowane są również wydarzenia społeczne i polityczne mające wpływ na system prawa. Autorami są prawnicy, politolodzy oraz inne osoby biorące aktywny udział w debacie publicznej, między innymi prof. dr hab. Ewa Łętowska i prof. dr hab. Jerzy Zajadło.