Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych

Data publikacji: 6 września 2021

Kwartalnik
Premiera w 1997
Punkty: 40
ISSN: 1506-1817
Wydawcy: KIPK & PAU

Chcesz opublikować tekst?: przejdź na stronę czasopisma


Obowiązkowa lektura każdego karnisty

Na łamach Czasopisma Prawa Karnego i Nauk Penalnych publikowali swoje teksty uznani specjaliści nauk prawnych, teoretycy i praktycy wymiaru sprawiedliwości, między innymi: prof. dr hab. Kazimierz Buchała, prof. dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. dr hab. Marian Filar, prof. dr hab. Andrzej Gaberle, prof. dr hab. Jacek Giezek, prof. dr hab. Piotr Hofmański, prof. dr hab. Piotr Kardas, prof. dr hab. Jarosław Majewski, prof. dr hab. Maria Szewczyk, prof. dr hab. Piotr Tuleja, prof. dr hab. Andrzej Wąsek, prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki, prof. dr hab. Andrzej Zoll, a także wielu autorów zagranicznych.

W latach 1997-2014 redaktorem naczelnym Czasopisma był prof. dr hab. Andrzej Zoll.

W skład komitetu naukowego czasopisma wchodzą: prof. dr hab. Andrzej Zoll – przewodniczący, prof. dr hab. Stanisław Waltoś, prof. dr hab. Piotr Hofmański, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski.

 

Opublikuj swój tekst

Przyjmujemy do publikacji artykuły naukowe i glosy dotyczące polskiego i zagranicznego prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego oraz kryminologii, a także teorii i filozofii prawa karnego oraz prace interdyscyplinarne z pogranicza prawa karnego i nauk humanistycznych i społecznych. W wypadkach uzasadnionych tematyką utworu publikujemy także opracowania w języku angielskim.