Przegląd Konstytucyjny

Data publikacji: 4 września 2021

Kwartalnik
Premiera w 2017
Punkty: 70
ISSN: 2544-2031


Krakowski Instytut Prawa Karnego wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim był współwydawcą czasopisma od początku jego powstania w 2017 do 2021. W tym okresie kwartalnik został uwzględniony w wykazie czasopism MEiN z liczbą 70 pkt za publikację.