Karne24.com

Data publikacji: 4 sierpnia 2021

Czasopismo internetowe
Premiera w 2017
ISSN: 2544-9052
Wydawca: KIPK

Przejdź na stronę czasopisma.

 

Śledź z nami prawo karne

Karne24.com to portal poświęcony prawu karnemu i wszystkiemu, co z nim związane: wydarzeniom, polityce, opiniom i nauce. To połączenie dziennikarstwa prawniczego, działalności eksperckiej oraz popularyzacji nauki.

Autorami portalu są pasjonaci prawa karnego, popularyzatorzy nauki, prawnicy oraz eksperci zajmujący się interpretacją i stosowaniem prawa.