Obszerny raport o stosowaniu tymczasowego aresztowania w Polsce

Data publikacji: 11 października 2023

Przedstawiamy Państwu najnowszy raport KIPK: Tymczasowe aresztowanie w Polsce. Dlaczego jest źle? Jak powinno być? Analiza prawna na tle przepisów państw Europy. To kompleksowa diagnoza problemów dotyczących stosowania tymczasowego aresztowania wraz z postulatami koniecznych zmian w przepisach. Raport zawiera także zestawienie regulacji wybranych państw Europy dotyczących środków zapobiegawczych.