Program popularyzujący naukę prawa karnego, emitowany na żywo, w czasie którego prowadzący, goście i widzowie dyskutują o ciekawych sprawach i kontrowersyjnych zdarzeniach omawianych w artykułach naukowych, glosach, książkach karnistycznych. Wspólnie patrzymy na prawo karne razem z osobami, które badają prawo karne i piszą o prawie karnym.

Publikacja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki nr projektu SONP/SN/551016/2022. Kwota dofinansowania: 59 000 zł. Całkowita wartość projektu 66 100 zł.

Oglądaj, słuchaj, czytaj

Wszystkie odcinki programu można obejrzeć na kanale PoleKarne.com na YouTube i na stronie Dogmaty Karnisty na Facebooku.

Programu posłuchasz na popularnych platformach podcastowych.

Relacje z poszczególnych odcinków przeczytasz w magazynie Karne24.com.

Odcinki – sezon 2022/2023

1. Przypadek płonącego anioła

Czy w szkole wolno zapalić świeczkę? Jak prawo karne radzi sobie z przypadkowymi skutkami działań człowieka? Czy o naszym losie powinien decydować… ślepy los?

Gościem programu jest dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka glosy do orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie płonącego anioła.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 7.11.2022

Oglądaj na Facebooku

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

2. Hejt i przestępstwa popełniane słowem

W jaki sposób prawo karne reaguje na mowę nienawiści i hejt? Na czym polega specyfika przestępstw popełnianych za pomocą słowa? Jak traktować prawo do ostrych słów w ramach prawa obywateli do protestu? Dlaczego funkcjonariusz publiczny musi być odporny na słowa krytyki?

Gościem programu jest dr hab. Anna Demenko z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, autorka książki o przestępstwach popełnianych przez wypowiedź oraz artykułu o znieważeniu symbolu Polski Walczącej na kijach bejsbolowych.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 14.11.2022

Oglądaj na Facebooku

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

3. Chcącemu nie dzieje się krzywda

Czy faktycznie chcącemu nie dzieje się krzywda, gdy za jego zgodą ktoś… wyrządzi mu krzywdę? Jakie znaczenie ma zgoda na narażenie własnego dobra w prawie karnym? Jakie są granice dopuszczalnej zgody – czy można zgodzić się na własną śmierć? Kto może chcieć, a czyja chęć nie zostanie uwzględniona przez prawo? Co ze zgodą na kontrowersyjne praktyki religijne?

Gościem programu jest dr hab. Olga Sitarz z Uniwersytetu Śląskiego, autorka opracowania, w którym stara się odpowiedzieć na pytanie, czy narażenie wyłącznie własnego dobra np. zdrowia czy życia może być podstawą odpowiedzialności karnej.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 21.11.2022

Oglądaj na Facebooku

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

4. Więzienie za faul?

Czy zawodnik piłkarski może trafić do więzienia za groźny faul na przeciwniku? Czy zgoda na udział w rozgrywce wyłącza odpowiedzialność karną? Jak w tym kontekście ocenić oficjalne gale z „bójkami” w klatce lub galę uderzania się po twarzy? Kiedy zgoda pokrzywdzonego nie będzie miała znaczenia prawnego? Jak daleko państwo może ingerować w wolność człowieka?

Gościem programu jest dr Michał Derek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor książki o karnoprawnym znaczeniu zgody dzierżyciela dobra prawnego.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 28.11.2022

Oglądaj na Facebooku

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

5. Tak znaczy Tak. Nie znaczy

Kiedy odpowiada się za „zgwałcenie”? Czym jest podstęp, czym bezradność? Jak ocenić orzecznictwo sądowe wymagające „oporu” ofiary. Czy proponowane zmiany definicji zgwałcenia idą w dobrym kierunku (penalizacja czynu „bez zgody” drugiej osoby)?

Gościem programu jest Karolina Śliwecka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w swojej pracy analizowała zagadnienia przestępstw seksualnych.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 5.12.2022

Oglądaj na Facebooku

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

6. Miłosierdzie w prawie karnym

Czy prawo karne da się pogodzić z miłosierdziem? Czy przestępca zasługuje na przebaczenie win? Czy sprawiedliwa kara musi być surowa i dolegliwa? Kiedy pogodzenie się sprawcy i pokrzywdzonego może mieć znaczenie prawne? Czy bezwzględne dożywotnie więzienie lub kara śmierci byłaby karą sprawiedliwą?

Gościem programu jest dr Tomasz Snarski z Uniwersytetu Gdańskiego, nauczyciel akademicki, a jednocześnie adwokat i poeta, autor min. książki poświęconej karze śmierci.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 12.12.2022

Oglądaj na Facebooku

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

7. Karalność myślozbrodni

Na czym polega przygotowanie do przestępstwa? Gdzie leżą granice „prewencyjnej” reakcji państwa? Czy dopuszczalne jest karanie człowieka za myślozbrodnię – samo powzięcie zamiaru popełnienia przestępstwa?

Gościem programu jest dr Dagmara Gruszecka z Uniwersytetu Wrocławskiego, nauczycielka akademicka i adwokat, autorka książki o ochronie dobra prawnego na przedpolu jego naruszenia.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 19.12.2022

Oglądaj na Facebooku

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

8. Kryminalizacja fake-newsów

Dlaczego fake-newsy są groźne? W jakich sytuacjach mogą i powinny być uznawane za przestępstwo lub wykroczenie?

Gościem programu jest dr Kamil Mamak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Robophilosophy, AI Ethics, and Datafication Research Group, Department of Practical Philosophy, Uniwersytet Helsiński, autor bloga Criminal Future. Zajmował się naukowo m.in. medycznymi fake-newsami i możliwością karania za ich rozpowszechnianie.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 9.01.2023

Oglądaj na Facebooku

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

9. Bestia? Nie, człowiek!

„Zwyrodnialcy”, „bestie”, „ustawa o bestiach”, „dorwać bestię” – stygmatyzujące określenia osób z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającymi zagrożenie dla społeczeństwa, skutecznie wpływają na ich postrzeganie i ukierunkowują dyskusję o prawnych sposobach radzenia sobie ze sprawcami niebezpiecznymi. Tymczasem nie są to żadne „bestie”, lecz ludzie, których należy potraktować z uwzględnieniem elementarnych praw człowieka. W jaki sposób państwo prawa powinno postępować z osobami niepoczytalnymi i niebezpiecznymi?

Gościem programu jest dr Małgorzata Pyrcak-Górowska z Katedry Prawa Karnego i Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorka książki o detencji psychiatrycznej stosowanej jako środek zabezpieczający, redaktorka monografii poświęconej środkom zabezpieczającym, wykonuje również zawód adwokata.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 16.01.2023

Oglądaj na Facebooku

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

10. Czy sędziowie-roboty zastąpią ludzi?

Czy niedoskonałości sędziów-ludzi mogą zostać zneutralizowane racjonalnością sędziów-robotów? Czy dyskrecjonalność sędziowska (uznaniowość np. przy wymierzaniu kary) powinna być zastąpiona żelazną logiką algorytmów? W jakich sprawach karę mogłyby wymierzać roboty już dzisiaj i czy jest to dozwolone prawnie?

Gościem programu jest mgr Daniel Kwiatkowski, doktorant z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który prowadzi badania nad sprawiedliwą karą i różnicami w orzekanych karach, w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 23.01.2023

Oglądaj na Facebooku

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

11. Wolno niszczyć swoją własność?

Czy bezsensowne niszczenie swoich rzeczy zasługuje na karę? Czy generowanie zbyt dużej ilości śmieci np. żywności powinno spotkać się z reakcją prawną? Gdzie leży granica między zachowaniami zgodnymi z przepisami prawa a czynami co prawda naruszającymi reguły postępowania, które są jednak kontratypami i dlatego nie stanowią przestępstwa. Dlaczego nie istnieją kontratypy pozaustawowe?

Gościem programu jest dr Michał Grudecki z Uniwersytetu Śląskiego, autor książki i artykułów poświęconych kontratypom w prawie karnym.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 30.01.2023

Oglądaj na Facebooku

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

12. Urodzeni zbrodniarze

Czy można urodzić się zbrodniarzem? W przeszłości Cesare Lombrozo starał się rozpoznać przestępcę po rysach twarzy. Mimo że współcześnie nie akceptujemy tego podejścia, myślenie o przestępcach jakoś zdeterminowanych do popełnienia zbrodni tkwi jeszcze głęboko w przekonaniach ludzi. Co na ten temat mówi kryminologia? Czy groźnych przestępców seksualnych da się „wyleczyć”? I czy w ogóle należy/wolno ich leczyć, biorąc pod uwagę standardy prawne.

Gościem programu jest dr Maciej Bocheński z Uniwersytetu Jagiellońskiego, kryminolog, autor książki i artykułów o przestępczości seksualnej, adwokat.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 6.02.2023

Oglądaj na Facebooku

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

13. Pułapki myślenia na sali sądowej

Dlaczego myślenie prawnicze nie jest wolne od wad? Co to znaczy, że ocena dowodów ma być „swobodna” i czy może taka być? Jakie zagrożenia dla sprawiedliwości i równości wobec prawa niosą epistemologiczne uwarunkowania decyzji sędziego? Jak nie wpaść w pułapki poznawcze i wydać sprawiedliwy wyrok?

Gościem programu jest dr Bartłomiej Kucharzyk, psycholog, prawnik i tłumacz, autor książki o swobodnej ocenie dowodów z perspektywy interdyscyplinarnej.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 13.02.2023

Oglądaj na Facebooku

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

Zespół

Wydawca
Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja

Pomysł / Prowadzenie
dr hab. Mikołaj Małecki

Project Manager
Mateusz Wiktorek

Realizacja / Montaż
dr Piotr Urbańczyk

Redakcja
mgr Mikołaj Słomka

Patron honorowy
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Partnerzy
DogmatyKarnisty.pl
Karne24.com
CriminalFuture.com

Współpraca
Copernicus Center