Program popularyzujący naukę prawa karnego, emitowany na żywo, w czasie którego prowadzący, goście i widzowie dyskutują o przepisach, orzeczeniach i zdarzeniach omawianych w artykułach naukowych, glosach i książkach. Wspólnie patrzymy na prawo karne razem z osobami, które badają prawo karne i piszą o prawie karnym.

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą Społeczna Odpowiedzialność Nauki II.

Oglądaj, słuchaj, czytaj

Wszystkie odcinki programu na żywo obejrzysz na kanale PoleKarne na YouTube.

Poszczególne rozmowy z gośćmi obejrzysz na odrębnej playliście na YouTube.

Programu posłuchasz na popularnych platformach podcastowych.

Relacje z poszczególnych odcinków przeczytasz na portalu Karne24.com.

Odcinki

1. Służba publiczna a prawo karne

Poruszamy temat służby publicznej. Punktem wyjścia jest sprawa byłych ministrów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych prawomocnym wyrokiem sądu za nadużycia władzy w związku ze służbą publiczną, ale także kwestia odpowiedzialności za niesłuszny wyrok skazujący (kazus Tomasza Komendy). Czy prezydenckie ułaskawienie przed prawomocnym wyrokiem może uwolnić od kary? Co grozi osobie podającej się za funkcjonariusza publicznego? Na czym polega wygaśnięcie mandatu poselskiego? Jaka Izba Sądu Najwyższego powinna zajmować się nadużyciami władzy? Co grozi sędziemu za skazanie człowieka niewinnego?

Rozmawiamy z prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokatem, byłym Ministrem Sprawiedliwości oraz drem Maciejem Pachem z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem opracowań poświęconych kryzysowi konstytucyjnemu.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 8.01.2024

Oglądaj rozmowę z prof. Zbigniewem Ćwiąkalskim

Oglądaj rozmowę z drem Maciejem Pachem

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

2. Oblicza odpowiedzialności

Tematem spotkania są oblicza odpowiedzialności. Czy rzeczywiście wszyscy są równi wobec prawa, skoro Prezydent może ułaskawić niczym król kogo chce, za co chce i w jakim trybie chce? Skąd wywodzi się i jak powinno działać prawo łaski? Czy prawo łaski w państwie demokratycznym ma w ogóle rację bytu? Jak egzekwować odpowiedzialność karną za nadużycia władzy polityków? Czy przepisy o postępowaniu przed Trybunałem Stanu to faktyczna blokada przed odpowiedzialnością polityków? Czy Trybunał Stanu jest w ogóle potrzebny? Dlaczego prezydent przerzuca odpowiedzialność na zwolnienie z więzienia skazanych polityków na ministra Adama Bodnara, w trybie ułaskawienia? Kto będzie odpowiedzialny za bunt w więzieniach, jeśli okaże się, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik opuszczą zakład karny?

Rozmawiamy z dr Moniką Haczkowską, konstytucjonalistką, członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 15.01.2024

Oglądaj rozmowę z dr Moniką Haczkowską

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

3. Zabójstwo drogowe

Czy piratów niosących śmierć na drodze spotykają adekwatne kary? Jak karać za tzw. zabójstwo drogowe? Wyścigi, rażąco nadmierna prędkość, popisy w Internecie – które z tych sytuacji zasługują na najwyższy wymiar kary? Czy potrzebna jest zmiana przepisów, czy to problem stosowania prawa? Jak mógłby brzmieć przepis przewidujący odpowiedzialność za zabójstwo dokonane na drodze? Czym zabójstwo drogowe różni się od „zwykłego” zabójstwa?

Rozmawiamy z Łukaszem Zboralskim, redaktorem portalu BRD24.pl, specjalizującym się w bezpieczeństwie ruchu drogowego oraz drem Grzegorzem Bogdanem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem publikacji poświęconych przestępstwom drogowym.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 22.01.2024

Oglądaj rozmowę z Łukaszem Zboralskim

Oglądaj rozmowę z drem Grzegorzem Bogdanem

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

4. Więzienie za mema

Gdzie przebiega granica między śmiesznym memem a naruszeniem prawa w Internecie? Jaka jest znajomość prawa wśród influencerów? Czy twórców internetowych łamiących prawo spotyka odpowiedzialność karna? Czy w ogóle w Internecie obowiązuje prawo karne? Czy wolno wykorzystywać cudze zdjęcia lub grafiki, by zrobić z nich mema? A co z przeróbkami cudzych memów? Jak prawo autorskie radzi sobie z twórczością w mediach społecznościowych? Jakie wyzwania prawne stoją przed nami, jeśli chodzi o regulowanie zachowań w internecie? Czy platformy radzą sobie z przestrzeganiem prawa?

Rozmawiamy z Krzyszofem Krupą, prawnikiem, aplikantem adwokackim, prowadzącym popularny profil poPrawnie na Instagramie oraz drem Bohdanem Widłą z Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizującym się w prawie autorskim.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 29.01.2024

Oglądaj rozmowę z Krzysztofem Krupą

Oglądaj rozmowę z drem Bohdanem Widłą

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

5. Dylemat wagonika dziś

Dylemat wagonika i jego współczesne oblicze, czyli czy władze publiczne mogą stosować zasadę „mniejszego zła”, by ratować ustrój państwa przed niebezpieczeństwem? Czy ratowanie praworządności uzasadnia poświęcanie innych dóbr prawnych? Czy i kiedy organy władzy mają prawo przestawić wajchę ustroju? Jak radzić sobie z instytucjami-atrapami? Czy wolno kierować się zasadą „mniejszego zła” porządkując sytuację w Trybunale Konstytucyjnym i zaoferować sędziom bezpieczny stan spoczynku w zamian za odejście z urzędu? Kiedy państwo może działać w stanie wyższej konieczności? Czy Konstytucja jest zdolna do samoobrony i czy w realiach 2024 r. jej układ immunologiczny nadal działa? Co wolno robić władzy, gdy każda jej decyzja okaże się „zła” – a może jest to niewłaściwe postawienie sprawy?

Rozmawiamy z prof. Wojciechem Sadurskim, profesorem prawa Uniwersytetu Sydnejskiego, profesorem gościnnym na Uniwersytecie Princeton w USA oraz drem hab. Szymonem Tarapatą z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 5.02.2024

Oglądaj rozmowę z prof. Wojciechem Sadurskim

Oglądaj rozmowę z drem hab. Szymonem Tarapatą

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

6. Zasada wdowiego grosza

Archetypiczna zasada „wdowiego grosza” mówi, że ten sam nominał nie zawsze oznacza tę samą wartość. Tyle samo lat więzienia nie zawsze oznacza taką samą dolegliwość. Ale jak to racjonalnie określać, jaka kara jest sprawiedliwa, a jaka jest już przesadą? Czy za handel narkotykami może grozić wyższa kara niż za spowodowanie śmierci człowieka? Dlaczego dolegliwość kary musi być relatywna? Jak przeliczyć wymiar kary w przypadku wielkiej szkody majątkowej? Czy kara łączna powinna się sumować? Co to znaczy, że sąd wymierza karę według swojego uznania? Czy sądy radzą sobie z racjonalizacją wymierzanej kary?

Rozmawiamy z Danielem Kwiatkowskim z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, który prowadzi badania nad wymiarem kary i racjonalizacją kary wymierzanej przez sądy.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 12.02.2024

Oglądaj rozmowę z Danielem Kwiatkowskim

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

7. Dzień niespodziewanego całusa

24 lutego przypada dzień „niespodziewanego całusa”. Jednak dlaczego należy zachować szczególną ostrożność w świętowaniu niespodziewanego całusa? Za jakie przestępstwa można odpowiadać karnie, obdarowując kogoś niespodziewanym całusem? Czym się różni ochrona nietykalności osobistej i autonomii intymnej? W jaki sposób penalizować ataki na wolność seksualną człowieka? Czy należy zmienić przepisy opisujące przestępstwa na tle seksualnym? Jak oceniać ostatnie propozycje zmian w prawie, wniesione pod obrady Sejmu?

Rozmawiamy z drem Michałem Grudeckim z Uniwersytetu Śląskiego, autorem opracowań poświęconych nietypowym zachowaniom seksualnym oraz mgr Karoliną Śliwecką, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, która w swoich badaniach zajmuje się etyką relacji seksualnych.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 19.02.2024

Oglądaj rozmowę z drem Michałem Grudeckim

Oglądaj rozmowę z Karoliną Śliwecką

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

8. Lekarze bez winy?

Czy lekarze powinni być bez winy? Dyskutujemy o koncepcji „no fault” w przypadku odpowiedzialności za błędy medyczne. Czy przesłanki odpowiedzialności za skutki na zdrowiu człowieka powinny się różnić w zależności od wykonywanego zawodu? Czy koncepcja „no fault” powinna zostać skodyfikowana? Jak powinien brzmieć ewentualny przepis? Jak pogodzić koncepcję „bez winy” z prawami pacjenta? Dlaczego lekarz tak rzadko odpowiada za skutki niewłaściwego leczenia?

Rozmawiamy z drem hab. Tomaszem Sroką z Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr hab. Agnieszką Barczak-Oplustil z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy są autorami m.in. Systemu Prawa Medycznego oraz opracowań dotyczących odpowiedzialności karnej lekarzy.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 26.02.2024

Oglądaj rozmowę z drem hab. Tomaszem Sroką

Oglądaj rozmowę z dr hab. Agnieszką Barczak-Oplustil

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

9. Przestępstwa z nieostrożności

Nieostrożny chwyt podczas treningu sportowego, skutkujący obrażeniami ciała zawodnika – przestępstwo czy nie? Kiedy rodzic może odpowiadać karnie, gdy dziecko przez nieostrożność zrobi sobie krzywdę? Dlaczego nieostrożność rodzi odpowiedzialność karną, ale nie każda nieostrożność oznacza popełnienie przestępstwa? Na czym polega sprawstwo przestępstwa nieumyślnego? Czy sądy potrafią sądzić przestępstwa nieumyślne?

Rozmawiamy z drem Konradem Lipińskim i dr Dagmarą Gruszecką z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorami publikacji o kryteriach przypisania skutku w prawie karnym.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 4.03.2024

Oglądaj rozmowę z drem Konradem Lipińskim

Oglądaj rozmowę z dr Dagmarą Gruszecką

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

10. Wdzięczność czy łapówka?

Czy wolno dać lekarzowi „prezent” za operację? Kwiaty w podziękowaniu dla nauczyciela na zakończenie roku? Zegarek dla ulubionego polityka? Co jest złego w dawaniu prezentów i gdzie leży granica między wdzięcznością a karalnym łapówkarstwem?

Rozmawiamy z drem Mikołajem Iwańskim z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem opracowań poświęconych odpowiedzialności karnej za przestępstwa korupcyjne.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 11.03.2024

Oglądaj rozmowę z drem Mikołajem Iwańskim

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

11. Przepadek pojazdu

Czy przepadek pojazdu dla pijanych kierowców ma sens? Kiedy sprawcy nie grozi przepadek? Co w sytuacji, gdy auto ulegnie zniszczeniu? Czy obowiązujące przepisy powinny zostać poprawione i w jakim zakresie? Dlaczego Policja komunikuje, że nie może zabezpieczać pojazdów z powodu braku przepisów wykonawczych? Czy przepadek pojazdu jest zgodny z Konstytucją? Jak wymierzyć sprawiedliwą karę sprawcy przestępstwa drogowego?

Rozmawiamy z drem hab. prof. UJ Januszem Raglewskim z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, adwokatem.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 18.03.2024

Oglądaj rozmowę z drem hab. prof. UJ Januszem Raglewskim

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

12. Odpowiedzialność nauczyciela

Czy prawa uczniów są szanowane? Jakie kary może nakładać na uczniów dyrektor szkoły? W jaki sposób statuty szkół łamią obowiązujące prawo? Czy praworządności należy uczyć już w szkole podstawowej? Jak daleko sięga odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo ucznia?

Rozmawiamy z Łukaszem Korzeniowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego, założycielem stowarzyszenia Umarłych statutów, autorem publikacji o prawach uczniów.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 25.03.2024

Oglądaj rozmowę z Łukaszem Korzeniowskim

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

13. Prewencja w prawie karnym

W jakich sytuacjach można uwięzić człowieka prewencyjnie – przed orzeczeniem o jego winie? Na czym polegają patologie stosowania tymczasowego aresztowania w Polsce? Czy każdego można wsadzić za kraty, zanim sąd orzeknie, że popełnił przestępstwo? Kto ponosi winę za złe stosowanie przepisów o areszcie: prokuratura czy sądy? Które przepisy powinny ulec zmianie?

Rozmawiamy z drem Piotrem Kładocznym z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i drem Wojciechem Górowskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 8.04.2024

Oglądaj rozmowę z drem Piotrem Kładocznym

Oglądaj rozmowę z drem Wojciechem Górowskim

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

14. Prawo karne w kampanii wyborczej

Czy cisza wyborcza ma jeszcze sens? Jaka jest rola sondaży w sterowaniu opinią wyborców i czy oszustwa sondażowe powinny być karalne? Gdzie leży granica między walką wyborczą a nawoływaniem do nienawiści w spocie wyborczym (kazus europosłów). Czy politycy sprawujący ważne urzędy publiczne mogą nie pracować w czasie kampanii lub nadużywać swojej funkcji dla celów wyborczych? Jak prowadzić kampanię w social-mediach? Jakie problemy prawne pojawiają się w praktyce działań kampanijnych?

Rozmawiamy z prof. UJ drem hab. Jarosławem Flisem z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krzysztofem Krupą, prawnikiem prowadzącym popularny profil poPrawnie na Instagramie.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 15.04.2024

Oglądaj rozmowę z prof. UJ drem hab. Jarosławem Flisem

Oglądaj rozmowę z Krzysztofem Krupą

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

15. (Nie)legalne przerwanie ciąży

Sejm rozpatruje kilka projektów ustaw dotyczących przerywania ciąży. Jaki zakres dozwolonej aborcji usprawiedliwia obowiązująca Konstytucja? Co z dawnym orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i nowszymi decyzjami zaostrzającymi prawo aborcyjne? W jakich sytuacjach przerwanie ciąży powinno być dozwolone? Czy należy depenalizować pomocnictwo w aborcji? Jak dyskutować o zmianach w prawie aborcyjnym i jak tworzyć nowelizację w tym zakresie?

Rozmawiamy z dr Ewą Plebanek, adiunktem z Instytutu Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego i dr hab. prof. UŚ Olgą Sitarz z Uniwersytetu Śląskiego, która wchodzi w skład Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 22.04.2024

Oglądaj rozmowę z dr Ewą Plebanek

Oglądaj rozmowę z dr hab. prof. UŚ Olgą Sitarz

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

16. Wulgaryzmy w prawie karnym

Czy istnieją słowa z istoty wulgarne? Jak zmiany kulturowe wpływają na postrzeganie wulgarności słowa? Jaka jest rola intencji, kontekstu, poczucia pokrzywdzenia, praktyk językowych w postrzeganiu wulgaryzmów i dyskryminacji za pomocą słowa? Jak definiować mowę nienawiści? Czy przestępstwa popełniane słowem zasługują na wysoką karę?

Rozmawiamy z dr hab. Anną Demenko z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz drem Leopoldem Hessem z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy zajmują się badaniem wulgaryzmów pod kątem prawnym i filozoficznym.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 29.04.2024

Oglądaj rozmowę z dr hab. Anną Demenko

Oglądaj rozmowę z dr Leopoldem Hessem

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

17. Nowoczesne kary

Czy osadzeni powinni pracować, gdy „siedzą”? Ile razy w tygodniu więźniowie powinni móc zadzwonić do rodziny? Czy należy skrócić kary więzienia, bo percepcja czasu zmieniła się w dobie świata cyfrowego? Czy współczesne więzienie wymaga zmian? Na czym polega program „pilotażowych kompleksów penitencjarnych”? Co należy znowelizować w Kodeksie karnym wykonawczym? Jak rozwój nowych technologii wpływa na postrzeganie kary pozbawienia wolności?

Rozmawiamy z ministrą Marią Ejchart, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, drem hab. Szymonem Tarapatą z Uniwersytetu Jagiellońskiego i drem Kamilem Mamakiem z Uniwersytetu w Helsinkach.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 6.05.2024

Oglądaj rozmowę z ministrą Marią Ejchart

Oglądaj rozmowę z drem hab. Szymonem Tarapatą

Oglądaj rozmowę z drem Kamilem Mamakiem

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

18. Kontratypy wiosenne

Czy kontratypy pozaustawowe istnieją? – to pytanie musi paść w dzisiejszym programie. Tytuł dzisiejszego programu nawiązuje do znanego tekstu prof. Jarosława Warylewskiego: „Kontratypy wiosenne”.

Rozmawiamy z prof. UŁ drem hab. Janem Kuleszą z Uniwersytetu Łódzkiego i prof. UG drem hab. Jackiem Potulskim z Uniwersytetu Gdańskiego o fenomenie „kontratypów pozaustawowych”, których przykładem może być topienie Marzanny czy śmigus-dyngus.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 13.05.2024

Oglądaj rozmowę z prof. UŁ drem hab. Janem Kuleszą

Oglądaj rozmowę z prof. UG drem hab. Jackiem Potulskim

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

19. Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych

Czym jest podmiot zbiorowy i dlaczego jego odpowiedzialność karna jest problematyczna? Jakie warunki musi spełniać odpowiedzialność podmiotu zbiorowego? Jak prezentuje się struktura „przestępstwa” popełnionego przez podmiot zbiorowy? Czy firma może ponosić winę? Podmiot zbiorowy a współdziałanie w prawie karnym.

Rozmawiamy z dr Dagmarą Gruszecką z Uniwersytetu Wrocławskiego, autorką książki o odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 20.05.2024

Oglądaj rozmowę z dr Dagmarą Gruszecką

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

20. Czy czas leczy winy?

Czy czas leczy winy? Czy są zbrodnie, których nie można wybaczyć? Czy przedawnienie jest sprawiedliwe? Dlaczego niektóre przestępstwa nie powinny się przedawniać? Jaka jest rola przebaczenia w prawie karnym? Jak po latach podchodzimy do zbrodni nazistowskich i komunistycznych? Czy największy zbrodniarz ma prawo do resocjalizacji i odpokutowania win w sensie prawnym?

Rozmawiamy z prof. drem hab. Markiem Kulikiem z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, autorem książki o przedawnieniu oraz prof. drem hab. Witoldem Kuleszą z Uniwersytetu Łódzkiego, zajmującym się naukowo zbrodniami przeciwko narodowi Polskiemu.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 27.05.2024

Oglądaj rozmowę z prof. drem hab. Markiem Kulikiem

Oglądaj rozmowę z prof. drem hab. Witoldem Kuleszą

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

21. Przestępstwa przy kasach samoobsługowych

Dlaczego nie da się oszukać kasy samoobsługowej? Badamy wyroki sądów – te dobre i te złe – w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, jakie przestępstwa da się popełnić przy kasie samoobsługowej. Rozmawiamy także z mecenas Moniką Gorząch, która reprezentowała klienta w sprawie o oszukanie kasy. Jakie argumenty przekonały sędziego?

Rozmawiamy z adwokatką Moniką Gorząch, która wygrała sprawę klienta oskarżonego o oszustwo przy kasie samoobsługowej.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 3.06.2024

Oglądaj rozmowę z adwokatką Moniką Gorząch

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

22. Transgraniczne prawo karne

Czy naprawdę „milkną prawa w szczęku broni”? W jaki sposób odpierać próby sforsowania bariery dzielącej Polskę i Białoruś? Czy wszystkie osoby na granicy powinny być traktowane równą miarą? Czy funkcjonariusz ma prawo użyć broni palnej? Na czym polega obrona konieczna przed bezprawnym przekroczeniem granicy? Czy wyłączenie z użytku strefy przygranicznej jest legalne?

Rozmawiamy z drem hab. Szymonem Tarapatą z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego, adwokatem, autorem publikacji o prawie karnym na granicy.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 10.06.2024

Oglądaj rozmowę z drem hab. Szymonem Tarapatą

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

23. Wykroczenia – skamieliny

Kodeks wykroczeń powstał w czasach PRLu, ale obowiązuje do dziś. Które przepisy stały się swoistymi żywymi skamielinami? Jak interpretować stare przepisy w nowej rzeczywistości? Czy konieczne są zmiany w Kodeksie wykroczeń, które uwspółcześnią jego treść?

Rozmawiamy z Mateuszem Wiktorkiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorem opracowania dotyczącego wykroczeń-skamieniałości.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 17.06.2024

Oglądaj rozmowę z Mateuszem Wiktorkiem

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

24. Praworządność w Polsce

W pierwszej części odcinka finałowego rozmawiamy z prof. Wojciechem Sadurskim z Uniwersytetu w Sydney o aktualnym stanie praworządności w Polsce, Trybunale Konstytucyjnym, rozliczeniach po autorytaryzmie, naprawianiu ustroju, populizmie.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 24.06.2024

Oglądaj rozmowę z prof. Wojciechem Sadurskim

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

25. Praworządność w prawie karnym

W drugiej części odcinka finałowego rozmawiamy z prof. UJ Agnieszką Barczak-Oplustil i dr Małgorzatą Pyrcak-Górowska, z którymi porozmawiamy o stanie praworządności w prawie karnym: nowelizacji Kodeksu karnego, aborcji, strzałach na granicy, sprawcach niebezpiecznych.

Premiera odcinka na żywo odbyła się 24.06.2024

Oglądaj rozmowę z prof. UJ Agnieszką Barczak-Oplustil i dr Małgorzatą Pyrcak-Górowska

Słuchaj jako podcast

Czytaj na Karne24.com

Zespół

Wydawca
Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja

Pomysł/Prowadzenie
dr hab. Mikołaj Małecki

Project Manager
Mateusz Wiktorek

Realizacja/Montaż/Fotosy
dr Piotr Urbańczyk

Wsparcie
mgr Mikołaj Słomka

Patron honorowy
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

Partnerzy
DogmatyKarnisty.pl
Karne24.com
CriminalFuture.com

Współpraca
Copernicus Center