Inicjatywa ustawodawcza KIPK dotycząca tymczasowego aresztowania

Data publikacji: 8 kwietnia 2024

Prezentujemy projekt ustawy nowelizującej przepisy o tymczasowym aresztowaniu wraz z uzasadnieniem legislacyjnym. Eksperci-autorzy projektu przedstawiają konkretne rozwiązania legislacyjne, które powinny zostać uchwalone, by regulacje dotyczące środków zapobiegawczych zaczęły spełniać standardy konstytucyjne i konwencyjne.