Eksperci KIPK krytycznie o populistycznej nowelizacji Kodeksu karnego

Data publikacji: 19 lipca 2022

Przedstawiamy obszerną ekspertyzę poświęconą nowelizacji prawa karnego, uchwalonej 7.07.2022 r. Eksperci wskazują, że uchwalone zmiany prowadzą do istotnego regresu polskiego prawa karnego, przewidując rozwiązania znane komunistycznemu Kodeksowi karnemu z 1969 r., a w niektórych przypadkach jeszcze poważniej cofają polskie prawo karne o całe półwiecze, w kierunku systemów państw totalitarnych. Wpisują się zatem w konsekwentne usuwanie Rzeczpospolitej Polskiej ze wspólnoty państw praworządnych.