6 Krakowskie Forum Karnistyczne połączone z jubileuszem prof. Zbigniewa Ćwiąkalskiego

Data publikacji: 24 maja 2023

Kolejna edycja Krakowskich Forów Karnistycznych odbędzie się 16 czerwca 2023. Konferencja będzie połączona z uroczystością wręczenia Księgi Jubileuszowej prof. Zbigniewowi Ćwiąkalskiemu.

6 Krakowskie Forum Karnistyczne to przestrzeń debaty sędziów, adwokatów, prokuratorów i przedstawicieli świata nauki.