Opinia w sprawie uchwalonej przez Sejm nowelizacji Kodeksu karnego (druk senacki nr 142)

Data publikacji: 16 czerwca 2020

Zapraszamy do zapoznania się z opinią karnistów z Katedry Prawa Karnego UJ i ekspertów Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 12 posiedzeniu ustawy z 4.06.2020 o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 (druk senacki nr 142).

Opinia dotyczy nowelizacji przepisów karnych ukrytych w Tarczy antycovidowej 4.0.