Opinia w sprawie przekazywania spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A.

Data publikacji: 23 kwietnia 2020

Publikujemy opinię prawną karnistów z Katedry Prawa Karnego UJ i ekspertów Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego, w sprawie przekazywania spisów wyborców Poczcie Polskiej S.A. celem przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, w stanie prawnym na dzień 23 kwietnia 2020 r.