Opinia ekspertów do nowelizacji Kodeksu karnego z 16.05.2019

Data publikacji: 20 maja 2019

Przedstawiamy obszerną opinię do w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 1184: