Ekspertyza o niedopuszczalności odsunięcia sędziego od pełnienia obowiązków służbowych

Data publikacji: 9 listopada 2021

Przedstawiamy ekspertyzę KIPK poświęconą analizie przesłanek zarządzenia natychmiastowej przerwy w czynnościach służbowych sędziego, wydawanego przez prezesa sądu lub Ministra Sprawiedliwości (art. 130 § 1 ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych), w związku z powszechnie znaną praktyką zawieszania sędziów w pełnieniu ich sędziowskiej służby.