Wyborcza.pl

Data publikacji: 21 maja 2019

Nowelizacja kodeksu karnego. Miała być walka z pedofilami, będzie bezkarność sprawców – Artykuł o ekspertyzie KIPK w sprawie uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, druk senacki nr 1184