Ministerstwo Sprawiedliwości

Data publikacji: 17 kwietnia 2024

Projekt ustawy o zmianie przepisów dot. obligatoryjnego przepadku pojazdów – uzasadnienie projektu wspomina KIPK jako instytucję negatywnie oceniającą wprowadzone rozwiązanie