Kolejna ekspertyza dotycząca nowelizacji Kodeksu karnego

Data publikacji: 10 czerwca 2019

Przedstawiamy kolejną, 110-stronicową ekspertyzę Krakowskiej Szkoły Prawa Karnego do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.