KIPK sygnatariuszem apelu do Komisji Europejskiej w sprawie neoKRS

Data publikacji: 7 czerwca 2022

Z dniem 7.06.2022 Krakowski Instytut Prawa Karnego wraz z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi sygnował list do Komisji Europejskiej w sprawie braku niezależności Krajowej Rady Sądownictwa w Polsce i naruszenia prawa obywateli do niezależnego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą.

„Nasze poważne obawy budzi dalsze działanie Krajowej Rady Sądownictwa, która na skutek zmian legislacyjnych zapoczątkowanych w 2017 r. utraciła przymiot niezależności. Funkcjonowanie KRS w jej obecnym kształcie, podporządkowanej władzy politycznej, godzi w gwarancje skutecznej ochrony sądowej (art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE), prawo do sądu ustanowionego ustawą (art. 47 Karty) oraz skuteczność procedury prejudycjalnej (art. 267 TFUE). W rezultacie swojej działalności KRS podważa zaufanie do polskich sądów, a przede wszystkim osłabia ochronę wartości rządów prawa, na której opiera się cała Unia (art. 2 TUE)” – piszemy w liście otwartym.